Profesyonel Ordu (24 Mayıs 2010)

 

PROFESYONEL ORDU

ASKERLİK KUTSAL BİR VATAN HİZMETİDİR

YÜKÜMLÜLÜK OLDUĞU KADAR, BİR HAKTIR DA!

Ülkemizde zaman zaman, profesyonel askerlik ve bedelli askerlik gündeme gelmektedir.

İç güvenlik görevleri sırasında hayatını kaybeden askerlerimizin sayısının arttığı dönemlerde profesyonel askerlik;

Kaynaktaki yığılmanın arttığı dönemlerde de bedelli askerlik talepleri ve ihtiyaçları konuşulmaktadır.

Askerlik sistemi konuşulurken birinci öncelikli olarak Devletin dış tehditlere karşı güvenliği, ikinci öncelikli olarak da vatandaşların talepleri dikkate alınmalıdır.

 

BEDELLİ ASKERLİK :

Bedelli askerlik ; Temel eğitim tamamlanıncaya kadar kısa bir süre fiili askerlik yaptıktan sonra, yasal olarak belirlenmiş bir nakdî bedeli ödeyerek askerlikten muaf olma durumudur.

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10. maddesine göre, her celp döneminde eğitim merkezlerine sevk edilen yükümlüler temel eğitimlerini gördükten sonra, o celp için tespit edilen itiyaçtan fazla ollan miktara bedelli askerlik teklif edilir. Bedelli olarak askerlik yapmak isteyen miktar fazla ise kur'a ile bedelli askerliğe seçilenler belirlenir. Bunlara dövizli askerlerin ödeyeceği miktarın yarısını bedel olarak ödeyerek veya Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaptırılarak askerlik hizmetini yapmış sayılırlar. Kanunun mantığında kısmen de olsa hakkaniyet ölçüsü korunmuştur.

Ama 10 yıllık periyotlarla uygulanan bedelli askerlik, askerlik hizmetinden bir şekilde sıyrılmak için bir ara çözüm haline getirilmiştir.

Bir zamanlar, bu durumu hicvetmek için, TSK mensuplarının arasında;

Türkiye'nin jeopolitik konumu, Devlete, yurt savunmasını savsaklama şansı bırakmamaktadır.

Milletin her ferdi yurt savunması için hazırlanmalı ve çağ içinde kaldığı sürece de eğitimini sürdürmelidir. Bu yükümlülük de vatandaşlarımızın arasında adaletle yerine getirilmelidir.

Bu bakımdan, meseleye bir bütünlük içinde bakmak gerekmektedir.

Mevcut statüyü düşündüğümüz zaman, bir kısım yükümlülük çağına girmiş olan vatandaşlarımız, askere gitmemek için bütün yasal yolları denemekte ve hatta yasalara da muhalefet ederek askerlik hizmetini mümkün olan son ana kadar ertelemektedirler.

Aslında, bu isteksizliğin sebepleri araştırılmalı ve askerlik hizmeti hem istenen ve kaçınılamayacak bir yükümlülük ve hem de yurt savunmasını en etkin bir şekilde yerine getirecek hale getirilmelidir.

Kaçışın en önemli sebepleri olarak;

Bedelli askerlik taleplerinin azalması için bu sorunlara köklü çözüm aranmalıdır.

PROFESYONEL ASKERLİK:

Profesyonel ordu, askerliği meslek olarak kendi istekleri ile seçmiş ve bir ücret karşılığı bu görevi üslenmiş kişilerden oluşan ve diğer vatandaşlardan zorunlu askerlik yapmasını istemeyen askerlik sisteminin adıdır.

Neden Profesyonel Ordu İsteniyor?

Bedelli askerlik talepleri için saydığımız sebeplere ilaveten,

Profesyonel ordu talebini yapanların gerekçeleri olarak görmekteyiz.

Ülkemizde, zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Öğrenim ve meşru erteleme sebepleri dışında her erkek Türk Vatandaşı askerlik hizmetini kanunlarda belirtilen süre ile yapmak zorundadır.

Batı Ülkelerinde Uygulanan Askerlik Sistemi Nasıldır?

ABD'de profesyonel askerlik uygulanmaktadır. Ancak profesyonel ordunun yetersiz kaldığı durumlarda kongrenin zorunlu askerliği yürürlüğe sokma yetkisi bulunmaktadır.

Avrupa ülkelerinden;

Ülkemiz için ordumuzun bütünüyle profesyonelleşmesinin mahzurları :

Yukarıda sayılan sebepler, bazı çevreleri profesyonel askerlik sistemine geçilmesinin gerekli olduğu düşüncesine sevk etmektedir. Bu düşünce yaygınlaşarak, Ülkemizi profesyonel orduya doğru götürmektedir. Mesele tartışılırken aşağıdaki mahzur, maliyet ve değerlendirmeler de dikkatten uzak tutulmamalıdır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE NASIL BİR ASKERLİK SİSTEMİ UYGULANMALIDIR?

TSK 'nin Vazifesi Yeniden Belirlenmelidir.

Her şeyden önce Türk Silahlı kuvvetlerinin (TSK) vazifesinin yeniden tarif edilmesi gerekmektedir.

İç Hizmet Kanunun 35. maddesi ile TSK 'ne verilen vazife 1 değiştirilmelidir.

Silahlı kuvvetlerimiz;

İç güvenlik ve terörle mücadele görevi TSK 'inden alınıp İçişleri Bakanlığına verilmelidir.
Böyle bir vazife verilmesi halinde, iç güvenliğin ve terörle mücadelenin Silahlı Kuvvetlerin sorumluluk alanı dışına çıkarılması, TSK 'ne sadece dış tehditlere karşı savunma görevi verilmesi gerekir.
İç güvenlik ve terörle mücadele, tamamen İçişleri Bakanlığının sorumluluğuna bırakılmalıdır.
Jandarma Genel Komutanlığının Genelkurmay Başkanlığı ile olan organik bağları koparılıp, her yönüyle İçişleri Bakanlığına bağlı, profesyonel personelden oluşan bir kolluk kuvveti haline getirilmelidir. Bunun için, Silahlı Kuvvetler bünyesinde oluşturulmuş, profesyonel kadrolu komando tugayları ile, iç güvenlik amacıyla eğitilmiş birlikler, gönüllülük esasına göre jandarma Genel Komutanlığına bağlanmalıdır.
Böylece, sınırlarımız içindeki terörle mücadele ve iç güvenlik harekatı, yetişmiş, profesyonel kolluk kuvvetleri ile yerine getirilme imkanı sağlanmış olacaktır.

Terörün dış silahlı destek ve bağlantıları ile mücadele görevi Silahlı Kuvvetlere verilmelidir.

Bu görev için en uygun birlik Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığıdır.

Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruluşuna yeteri kadar komando, hava indirme, helikopter birlikleri ve hava gücü de verilerek, tamamen profesyonel hale getirilmelidir.

Kolordu büyüklüğünde teşkilatlandırılan bu kuvvet, Ülkemizdeki teröre üs veren ve destekleyen komşu ülkelerin sınırına konuşlandırılmalı, sınır ötesindeki terörist üst ve tesisleri hedef olarak verilmelidir.

Alçak düzeyli çatışmalar için yetişmiş ve donanımlı birlikler barıştan itibaren hazır olmalıdır.

Sınır ötesinden ani gelişecek tehditlere karşı kullanılmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için 9. Kolordu, Batı Anadolu ve Trakya için de 5. Kolordu, kuruluşlarında, zırhlı, mekanize, komando, hana indirme tugayları, olduğu halde profesyonel hale getirilmelidir.

Ayrıca, milli dış politikalarımıza uygun olarak, sınır ötesi dost ve müttefik ülkeleri desteklemek ve birleşik harekât yapmak üzere, merkezde 4. kolordu da profesyonel hale getirilmelidir.

Deniz ve Hava Kuvvetleri bütün unsurları ile profesyonel hale getirilmelidir.

Topyekûn savunma için zorunlu askerlik gereklidir.

Ülkemizin jeopolitik konumu, topyekûn savaş için hazırlıklı olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle, zorunlu askerlik devam etmelidir.

Ancak, barış zamanındaki zorunlu hizmet, eğitim amaçlı olmalı, sınır ötesi terörle mücadele dahil alçak düzeyli çatışmalar için profesyonel kadrolu birlikler hazır tutulurken, yükümlüler sefer görevleri için yetiştirilmelidir.

Tek tip askerlik olmalıdır. Yükümlülerin tahsil seviyesi, Kadroların gerektirdiği rütbe ve kıdemlerin verilmesi sırasında dikkate alınmalıdır.

Bedelli askerlik uygulamaları engellenmelidir.

Muvazzaflık süresi 12 ay, ihtiyatlık eğitimi de ihtiyatlık döneminin toplamı için, 15 er günlük iki dönem olmalıdır.

Profesyonel Kolorduların dışındaki kolordular kadro ve teşkilatı içinde eğitim kolordusu olarak, hizmet yapmalıdır.

Yükümlüler kolordulara blok olarak tertip edilmeli, hizmetin ilk dört ayı temel eğitim, ikinci dört ayı manga, takım bölük eğitimi ve tatbikatı, üçüncü dört ayı da tabur eğitimi ve tatbikatı şeklinde yapılmalıdır.

Yükümlüler, muharebe, muharebe destek ve muharebe hizmet destek birliklerinin unsurlarında görevlendirilmeli, karargâh ve geri hizmetlerde istihdam edilmemelidir.

İhtiyat eğitimi de, birlik seferberliği şeklinde ve muharebe görevi tatbikatı olarak gerçekleştirilmelidir.

Zorunlu eğitime tabi tutulan yükümlüler, gönüllülük esasına ve yeterliliklerine göre, profesyonel kadroların ihtiyaçları için ve Jandarma Genel Komutanlığının terörle mücadele birliklerinin tedarik kaynağı olarak değerlendirilmelidir.

Topyekûn Savunma organizasyonu içinde Gayri Nizami Harbin (GNH) Teşkilatlandırılması unutulmamalıdır.

Ülkemizin işgal edilen bölgelerinde, mukavemetin ve meşru devlet otoritesinin devam ettirilebilmesi için, barış zamanından itibaren, yükümlü yedeklerden GNH Teşkilatlandırılıp eğitilmelidir.

Bu gücün iç politik mücadelelere alet edilmemesi için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır.

Silahlı Kuvvetler Küçültülmelidir.

Genelkurmay, Ordu Komutanlıkları, Donanma Komutanlığı ve Taktik Hava Kuvvet karargahları komuta-kontrol karargahları haline dönüştürülmelidir.

Ordu evleri, askeri kamplar, askeri gazinolar, askerlik şubeleri, asker hastaneleri ve askeri mahkemeler sivilleştirilmelidir.

Silahlı Kuvvetler Siyasetin dışına çıkarılmalıdır.

SONUÇ:

Profesyonel askerlik ve bedelli askerlik meselesi, topyekûn savunma ihtiyacı da göz önünde bulundurularak bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

ASDER Onursal Başkanı

1?Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.?

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn