YAŞ Hukuku

ASDER'in 2013 Yılı Ankara Ziyareti (25:28 Şubat 2013)

ASDER

ÜÇÜNCÜ ANKARA ZİYARETİ

(25:28 Şubat 2013)

 

Adaleti Savunanlar Derneğini (ASDER) temsilen aşağıdaki heyet, 25:28 Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara'da , 6191 Sayılı Yasanın Kapsamı dışında kalan askerlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırlanan ASDER yasa teklifi hakkında bilgi vermek ve teklifin yasalaşması için destek talep etmek maksadıyla ziyaretler yapmıştır.

 

ZİYARET HEYETİ:

ASDER Onursal Bşk. ve SADAT Ynt. Kurul. Bşk. E. Tuğg. Adnan Tanrıverdi

ASDER Üyesi ve SADAT Ynt. Kurul. Bşk. Yrdc. E. Kur. Alb. Fethi Kıran

ASDER Bşk. Yrdc. E. Hv. Alb. Mustafa Hacımustafaoğulları

ASDER Bşk. Yrdc. Ve Bursa Ş. Bşk. E. Öğrt. Alb. Arif Çelenk

ASDER Huk. Danş. E. Hak Alb. Yusuf Çağlayan

ASDER Bşk.Yrdc. E. Öğrt. Bnb. Selahattin Arslan

ASDER Ankara Ş. Bşk. E. Alb. Şahin Akdoğan

ASDER Genel Sek. E. ve SADAT Ynt. Krl. Üyesi Kd. Bçvş. Reşat Fidan

ASDER Üyesi Re'sen E. J. Yzb. Bülent Demir

ASDER Üyesi ve SADAT Eğt. Koor. E. Bçvş. M. Emin Koçak

ASDER Üyesi Re'sen E. Astsb. Süleyman Göncü (27.02.2013)

REDER Gnl. Bşk. Re'sen E. Hv. Astsb. Servet Kahramaner (25.02.2013)

 

 

ZİYARET EDİLEN MAKAMLAR:

Türkiye Büyük Millett Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz

Adalet ve Kalkınma Partisi Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali şahin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyon Başkanı Sayın Ahmet iyimaya

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Sayın Ayhan Sefer Üstün

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Feyzullah Kıyıklı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli savunma Komisyon Başkan Yardıöcısı E. Tümg. Şirin Ünal.

 

Başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç programlarının yoğunluğu nedeni ile ziyaret edilememişlerdir. Başbakan Yardımcımız, yoğun çalışma içinde bulunduklarını, daha ferah bir zamanda bizimle görüşmek istediklerini, Özel kalem Müdürleri Sayın Kadir Dönmez vasıtası ile bize bildirmişlerdir.

 

Heyetimizi hüsnü kabülle karşılayan ziyaretinde bulunduğumuz bütün makam sahiplerine; gerekçeleri ile birlikte yeni yasa teklifimizi, bu teklifi geniş şekilde açıklayan bir metni, ASDER'e bilgi veren mağdurların çıkarılma nedenini ihtiva eden istatistikleri, çıkarılmayı gerektiren fiillerin Askeri Ceza ve Disiplin Suç ve Cezaları Kanunlarındaki karşılıklarını ihtiva eden bilgi notunu, TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonunun Askerleri ilgilendiren 7. bölümünü, 6191 Sayılı Yasayı ve yeni çıkan TSK Disiplin Kanunun ihtiva eden geniş kapsamlı bir dosya kendilerine takdim edilmiş ve hazırlanan yeni Yasa Teklifimiz özeti aşağıda olan başlıklar halinde, 01 Ocak 1964 tarihinden günümüze kadar bütün mağdurları kapsayacak örnekler ve gerekli ayrıntılara da yer vererek sunulmuştur.

 

 

?KAPSAM DIŞI ASKER MAĞDURLAR YASA TASARISI ÖZET TAKDİM (25:28Şubat 2013)

 1. 6191 Sayılı Kanun, YAŞ kararı ile çıkarılan subay ve astsubayları kapsadı. (12 eylül 2010 anayasa değişikliği ile, YAŞ'ın Re'sen emeklilik kararları yargıya açık hale getirildi.)

   

 2. 6191 Sayılı Yasadan 1548 subay ve astsubay yararlandı. Yararlananlar, TSK'deki çalışan veya emekli olan emsaline intibak ettirildiler. kayıplarının tamamı telafi edilememekle birlikte, 6191 Sayılı Yasa YAŞ mağdurları tarafından çok büyük bir nimet olarak kabul gördü.

  giderilemeyen mağduriyetler:

  1. Geçmişe dönük maddi mağduriyetleri giderilemedi.

  2. OYAK'tan emsali gibi yararlanamadılar.

  3. Kimliklerindeki rütbeleri emsaline intibak ettirilemedi.

    

 3. Aynı kaderi paylaştığı halde, yargıya başvurma hakkı olduğu için mağduriyeti devam eden geniş bir kitle bulunmaktadır. miktarı 3000 civarındadır.

  bunlar;

  1. Kararnamelerle ve bakan onayı ile re'sen emekli edilen subay ve astsubaylar.

  2. Emekliliğe ve istifaya zorlanan subay ve astsubaylar.

  3. İdari işlemlerle sözleşmesine son verilen uzmanlar.

  4. Askeri okullardan ayrılmaya zorlanan askeri öğrenciler

  5. 657 Sayılı Kanuna tabi olarak TSK'de çalışan sivil memurlar.

    

 4. Büyük bir çoğunluğu, 1960 yılından bu yana yapılan darbe ve müdahale dönemlerinde re'sen emekli edilen bu personelin serüvenleri, YAŞ mağdurları ile aynı olmasına rağmen, işlemleri yargıya açık olduğu için 6191 Sayılı Kanunun kapsamı dışında bırakılmışlardır.

   

 5. Başka sebeplerle çıkarılanlar da vardır.

  1. 1637 yaş mağdurunun 111'i (%6,7) uyuşturucu bağımlısı ve ahlaksızlıktan re'sen emekli edilmiştir. (111 kişi 6191 Sayılı Yasanın çıkarılmasında engel olarak görülmemiştir.)

  2. ASDER anketine göre yargıya açık işlemle TSK'den çıkarılan;

   1. 133 subay ve astsubayın;

    1. 80 kişisi (%68) ideolojik ve basit disiplinsizlik

    2. 33 kişisi (%25) aşırı borçlanma, içkiye/kumara/menfaatine düşkünlük;

    3. 10 kişisi (%7) ahlak dışı hareketlerde bulunmak;

   2. 79 askeri öğrencinin:

    1. 73 kişisi (%96) ideolojik ve basit disiplinsizlik;

    2. 3 kişisi (%4) ahlak dışı hareketlerde bulunmak;

   3. 73 uzmanın ;

    1. 53 kişisi (72,5) ideolojik ve basit disiplinsizlik;

    2. 9 kişisi (%12) aşırı derecede borçlanmak;

    3. 11 kişisi (%15) ahlak dışı hareketlerde bulunmak;

     gerekçe gösterilmiştir.

      

 6. Çıkarılmalarına gerekçe gösterilen fiiller disiplin suç ve cezaları Hk. kanun veya askeri ceza kanununun kapsamına giren fiiller olduğu halde, kişilerin mahkemelere sevk edilmeyip de idari işlemlerle TSK'den ilişiğinin kesilmesi işlemde kasıt aranması için yeterli bir sebep kabul edilmelidir. Belgeye dayanılarak yapılmış ise, % 4:15 oranını geçmeyecek durumdaki ?Ahlak Dışı Hareketlerde Bulunlar? yasanın çıkması için engel kabul edilmemelidir.

   

 7. Kararname ile re'sen emekli edilenlerin, idari yargıya baş vurma hakları olduğundan işlemlerin yargı denetiminden geçtiği düşünülür ise;

  AYİM'in; Kuvvet Komutanları imzası ile yapılan işlemlerle ilgili davalarda ve özellikle darbe dönemlerinde, adil karar verme gücünün olmadığı, zaten esastan inceleme yetkisinin de bulunmadığı unutulmamalıdır.

  Ayrıca, askeri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatının sağlanması için, Anayasanın 145. maddesinde, yeterli görülmeyen hakimlik teminatı ve mahkeme bağımsızlığının temini için,12 eylül 2010 anayasa referandumunda değişiklik yapılmış ancak, henüz bu değişikliğin gereği kanun ile düzenlenememiştir.

   

 8. Son TSK Disiplin Kanunu çıkarılıncaya kadar, Silahlı Kuvvetlerden çıkarma, yasal olarak, askeri ceza kanununun 30, 31, ve 32. maddelerine göre, askeri mahkeme kararları ile yapılması gerekirken, bu yol hiç kullanılmayarak, işlemler idari kararlarla yapılmıştır.

   

 9. Silahlı Kuvvetlerden idari işlemlerle çıkarma yetkisi, ?TSK Disiplin Kanunu? çıkıncaya kadar sicil yönetmeliği hükümleri ile düzenlenmiştir.

  Yani Kuvvet Komutanlıklarındaki değerlendirme komisyonlarının yetkileri ve teşekkül şekilleri de kanun hükmü olmayıp yönetmelik hükmüdür. Yani hükmü koyan mevzuat da idari bir düzenlemedir. Hem de darbe döneminin düzenlemesidir.

   

 10. Anayasa Mahkemesi ve TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu da yönetmelikle düzenlenen Silahlı Kuvvetlerden ayırma işleminin hukuk dışı olduğunu ve mahkemenin de bağımsız olmadığını karar ve raporlarında belirtmektedirler.

   

 11. Bu çarpıklığın farkına varan yasama ve yürütme organlarımız, önce Silahlı Kuvvetlerden çıkarma yetkisi olan kurulları TSK Disiplin Kanununu çıkararak yasal hale getirdi.

  Sonra da; 4. Yargı Paketi ile yargı birliğini sağlayarak ve yeni Anayasa hazırlığında, bağımsız karar verdiği hususunda tereddütler olan AYİM'in lağvedilme sürecini başlattı.

   

 12. Şimdi sıra, bu mevzuat ve kasıtlı amirlerin mağdur ettiği askeri personelin mağduriyetlerinin giderilmesine geldi.

   

 13. ASDER uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve hem tarih olarak, hem de işlem ve statü olarak bütün asker mağdurları kapsayacak bir tasarının TBMM'den geçirilerek kanunlaşmasını talep etmektedir.

   

 14. Hazırlanan tasarı ile;

  1. Kararname ve Bakanlık onayı ile re'sen emekli edilen subay ve astsubaylar da 6191 sayılı yasadan yararlanabilecekler.

  2. İstifaya ve emekliliğe zorlananlar, bu durumlarını belgelendirdikleri taktirde, emsallerinin özlük haklarına ulaşacaklar,

  3. Uzmanlar, 6191 sayılı yasadan yararlanabilecekler.

  4. Askeri öğrenciler;

   1. İsteyenler dengi okullara yerleştirilebilecek.

   2. Çıkarıldıkları askeri okullarda geçirdikleri öğrenim sürelerine tekabül eden emeklilik kesenekleri askeri kurumlarınca karşılanabilecek.

   3. Askeri okullarda geçirdikleri süreler askerlikten sayılabilecek.

   4. Öğrenim gideri ödemeyecekler, ödedikleri iade edilebilecek.

   5. Çıkarıldıkları askeri okulları bitirdikleri takdirde ulaşacakları statüde verilecek maaşlar, çıkarıldığı askeri okulda geçirdiği sürenin ay cinsinden miktarı ile çarpımından çıkan miktar tazminat olarak ödenebilecek.

   6. İstedikleri halde öğrenim durumlarına uygun bir kamu görevine yerleştirilecekler.

   7. Çıkarıldıktan sonra üniversite bitirerek bir sosyal güvenlik kurumu üyesi olarak emekli olanların maaşları, çıkarıldığı okulu bitiren emsalinin emekliliklerine intibak ettirilebilecek.

   8. Emeklilik asgari bekleme süresini doldurmamış olanlar, 6191 Sayılı Kanunla tanınan atama ve emeklilik haklarından yararlanabilecek ve atamalar için 5.dereceden 2000 araştırmacı kadrosu açılabilecek.

   9. İşlemlerde hatası olanlara cezai işlem talebi ve tazminatların kusurlu olanlara rücu edilmesi talep edilebilecektir.

     

  5. 6191 Sayılı Kanundan yararlandırılan YAŞ mağdurlarına ve bu Kanun kapasmına yeni girecek askeri şahıslara;

   1. Silahlı Kuvvetlerde geçirmiş sayıldıkları sürelerde emsaline ödenen maaş ve özlük haklarının tazminat olarak ödenmesini sağlanacak.

   2. Emsallerinin OYAK kesintileri ile elde ettikleri imkanlara ulaşması sağlanacak.

   3. Astsubayların emsallerinin yüksek lisans ve sicil nedeniyle aldıkları derece ve kademe ilerlemeleri verilecek.

   4. Zorunlu hizmet süresini doldurmadan re'sen emekli edilenlerin ödedikleri öğrenim giderleri iade edilecektir.

   5. Mağdurlara verilen askeri kimliklerde rütbeleri, emsallerine intibak ettirilecektir.

   6. Kamu görevine atananların, yasanın resmi gazetede yayınlandığı tarih ile atandıkları göreve başladıkları süre arasında geçen 6:8 aylık maaşlarının ödenmesi sağlanacaktır.?

    ZİYARETİMİZDE ULAŞILAN SONUÇLAR:

    Ziyaretlerimiz faydalı olmuştur.

    Bilinen mağduriyetlerin yeniden ifade edilmesi imkanı hasıl olmuştur.

    Ziyaretimize kadar, üzerinde çalışılan bir yasa teklif ve tasarısının bulunmadığı öğrenilmiştir.

    Mağduriyetleri gidermek amacıyla verdiğimiz teklifin ilgili organlar tarafıntan tetkikini müteakip uygun bulunanların yasalaşması için gayret sarf edileceğine dair vaatlet alınmıştır.

    Benzer sivil mağduriyetlerin de bulunduğu ve yasanın çıkarılmasında göz ardı edilmemesi gereken etkenlerden olduğu hissettirilmiştir.

    İstifaya ve emekliliğe zorlananlarla, kendi istekleri ile askeri okulardan ayrılan askeri öğrencilerin durumunun tespitinde, idarenin zorlanacağı ve bu nedenle, bu kategorideki mağduriyetlerin giderilmesi için daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

    Kararname ve Bakan onayı ile re'sen emekli edilenlerin çıkarılma gerekçelerinin, Sb. Ve Astsb. Sicil Yönetmeliklerindeki altı maddeden hangisi olduğu ve resmi çıkarılma gerekçelerinden istifade ile hazırlanacak istatistiki bilgilerin, teklifimizin yasalaşmasına müspet etki yapacağı ve süreci hızlandıracağı kanaati hasıl olmuştur.

    SONUÇ VE YENİ YOL HARİTASI:

    Yeni bir kanunla, mağduriyetlerin büyük bir bölümünün daha giderilmesine inancımız artmıştır.

    Mağdur arkadaşlar, bu günden yarına teklifin kanunlaşmasını beklememelidirler. Bütün geleceklerini bu kanuna bağlamamalıdırlar ve hayatlarını bu anlayışa göre tanzim etmelidirler. Yasa çıkınca durumlarını düzeltici ilave bir imkan olarak kabullenmeliler ve yasanın çıkması için karınca kararınca ne yapabiliriz diye düşünmelidirler.

    Sabırla ve dua ile sürece müspet katkı sağlamalıdırlar.

    Süreç, ASDER Yönetimi tarafından takip edilmelidir. ASDER Yönetiminin görevlendireceği kişilerden başka kişilerin icra makamları ile münferit görüşmelerinin sürece menfi etki edebileceği dikkate alınarak, mağdur arkadaşlar bu konuda hassas davranmalıdırlar.

    Her kategorideki arkadaşımız, Bilgi Edinme Yasasından istifade ile, re'sen emekliliğe, istifaya, emekliliğe ve askeri okullardan isteği ile ayrılmaya sebep olan resmi belgeleri elde etmeli ve bu belgelerini ASDER Yönetimine göndermelidir.

    Resmi belgeleri temin edip ASDER Yönetimine göndermeyen arkadaşlar, ASDER Yönetimi ve yasanın çıkması için gayret gösteren girişim ile ilgilerini kesmelidir.

    Üzerinde çalışılan Yasa Teklifi bir af yasası değildir. Haksız işlemlerle yaratılan mağduriyetlerin kaldırılması için çalışılmaktadır. Silahlı kuvvetlerden gerçekten çıkarılması gerekenler ve bu durumları mahkeme kararları ile tespit edilenler bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

    Somut bilgi ve istatistiklerle, sürecin hızlandırılacağına inanıyorum.

    Girişimimizin hayırla ve kısa sürede sonuçlanması dileğiyle, mağdur olduğuna inanan bütün arkadaşlarıma sabır ve sukunet tavsiye ederim. 03 Mart 2013

    Adnan Tanrıverdi

    Emekli Tuğgeneral

    ASDER Onursal Bşk.

    ASSAM Bşk.

    SADAT Ynt. Krl. Bşk.

     

Yaş Yetkisine Alternatif Düzenleme (26 Kasım 2012)

TSK 'DE DİSİPLİN KURULLARI OLUŞTURULUYOR

 

Bu gün basına yansıyan haberlerden; TSK'de, Silahlı Kuvvetlerden çıkarma yetkisi de bulunacak Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurullarının oluşturulması için yasa teklifi hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Haberlerden, bu kurulların oluşumu ile ilgili yeterli bilgi olmamakla birlikte Disiplin Mahkemelerini kurma yetkisi olan komutanlıklarda kurulacağı değerlendirilmektedir.

Bu düzenleme ile, TSK?den çıkarılma için YAŞ yerine görev yapacak, yeni idari bir heyet oluşturuluyor. Mevcut durum Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulları vasıtasıyla devam ettirilmek isteniyor.

Subay ve astsubayları Silahlı Kuvvetlerden çıkarmak için Askeri Ceza Kanunun 30. maddesi yeterli iken, kişilerin yargılanmadan Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasını sağlayacak bir düzenlemedir.

 

Devamını oku: Yaş Yetkisine Alternatif Düzenleme (26 Kasım 2012)

Ankara Ziyareti ve Mağdurlar için Yeni Yol Haritası (21 Ocak 2012)

ASDER ANKARA ZİYARETİ

(18 OCAK 2012)

Adaleti Savunanlar Derneğini (ASDER) temsilen aşağıdaki heyet, 18 OCAK 2012 tarihinde Ankara'da Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Bülent Arınç'ı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik'i ziyaret etmiştir.

Devamını oku: Ankara Ziyareti ve Mağdurlar için Yeni Yol Haritası (21 Ocak 2012)

ASDER 'in Ankara Temasları (24 Aralık 2011)

ASDER'İN ANKARA TEMASLARI

Adaleti Savunanlar Derneğini (ASDER) temsilen aşağıdaki heyet, 19:24 tarihleri arasında Ankara'da Parlamenterler ve Devlet Ricalı ile temaslarda bulunmuştur. Askeri öğrenciler sınavları olduğu için, Emekliliğe zorlananlar yoğun faaliyetleri nedeniyle, davetimize rağmen heyetimize temsilci verememiş; RE-DER' i temsilen Süleyman Göncü Başkanlığında dört kişilik bir heyet, Meclis temaslarımızda bizimle birlikte olmuş; Uzmanlar Ekrem Karakaş tarafından temsil edilmiş; 12 Mart Mağdurları, telefon görüşmeleri ve mail ortamındaki haberleşmeler ışığında tarafımızdan temsil edilmiş; ADAM-DER bu safhada ASDER'in insiyatif kullanmasını kabul etmediği için heyete davet edilmemiş, ama heyetimizce 12 Eylül Mağdurlarının durumları sürekli göz önünde bulundurulmuştur.

Devamını oku: ASDER 'in Ankara Temasları (24 Aralık 2011)

Yüksek Askeri Şura ve İşlevleri (20 Temmuz 2011)

  YÜKSEK ASKERİ ŞURA VE İŞLEVLERİ
(TURKISH REVİEW DERGİSİ İLE RÖPORTAJ)
(Röportaj, Derginin Ağustos-Eylül sayısında yayınlanmıştır.)

1) YAŞ nedir nasıl çalışır ve görevleri nelerdir?

CEVAP:

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ); yalnız barış zamanında görev yapmak üzere, görev yetki ve çalışma esasları 1612 sayılı kanunla düzenlenmiş idarî ve istişarî bir Kuruldur.

Görevleri, 1612 Sayılı Kanunda belirtilmiştir. Kanunda bu görevler:

Devamını oku: Yüksek Askeri Şura ve İşlevleri (20 Temmuz 2011)