Çevre Sağlığı

LPG Depolama Raporu -2 (01 Ağustos 2002)

AYGAZ A.Ş.' NİN AMBARLI'DA İNŞA ETTİĞİ  LPG DEPOLAMA TANKLARININ BÖLGEDE YARATACAĞI TEHLİKEYİ DEĞERLENDİRME AMACIYLA  AŞAĞIDAKİ  RAPOR HAZIRLANMIŞTIR.

Raporun Konusu :AYGAZ A.Ş.'nin LPG Depolarının Çevreye Yapacağı Tehdidin Değerlendirilmesi

Raporu Hazırlayan :     Emekli Tuğgeneral Adnan TANRIVERDİ

Rapor Tarihi            :     01 AĞUSTOS 2002

AYGAZ A.Ş. tarafından; TEAŞ Ambarlı Elektrik Santralinin 300 m. güneyinde deniz tarafında; BOTAŞ Ambarlı Tesislerinin 300 m. , Ambarlı Limanının 800 m. doğusunda; Beylik Düzü ve Avcılar Konut Alanlarına takribi 600-800 m. mesafede; yeni DÖRT adet, 5000 er M3 kapasiteli, KÜRESEL LPG  DEPOSU  yapımı planlanmış, bunlardan İKİSİ tamamlanmış, ikisinin de inşası başlamış iken ilgili Makamlarca durdurulmuştur. Önceden de aynı alanda , aynı şirkete ait toplam 14 100 M3 kapasiteli (5 000 M3 + 4 000 M3 + 3 100 M3 + 2 000 M3 ) DÖRT adet KÜRESEL LPG DEPOSU daha bulunmakta idi. İnşası planlananların da faaliyete geçirilmesi ile tanımlanan alanda, TOPLAM 34 100 M3 kapasiteli SEKİZ ADET LPG Deposu olacaktır.

Devamını oku: LPG Depolama Raporu -2 (01 Ağustos 2002)

LPG Depolama Raporu - 1 (18 Nisan 2001)

(HABAŞ Sanayi ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrileri AŞ, Büyükçekmece ilçesi, Yakuplu beldesi, Ambarlı Liman Kompleksi sahasının bulunduğu alan üzerinde Likit Propan Gazı (LPG) depolama amacıyla, beşer bin metre küplük iki adet depo tankı  inşası faaliyetini başlatmışken, bölge sakinlerinin duyarlı tutumları ve depoların inşası halinde bölgede yaratacağı tehlikeyi işaret eden, 21.04.2001 tarihli, aşağıdaki raporumuz sonucunda, söz konusu LPG depolarının inşaatı durdurulmuş ve usulsüzlüğe onay verenler yargı önüne çıkarılmıştır.)

MESKUN MAHALLERE ELİMİZLE ATOM BOMBASI YERLEŞTİRMEYELİM

  Ambarlı Limanında tesis edilecek, 10 000 metre küp kapasiteli  tanklarda depolanacak , LPG, yanıcı, yakıcı,parlayıcı ve patlayıcı özelliğe sahiptir. Bu depoların infilakı halinde , çevreye ne denli zarar verileceğinin bilinmesi gerekir.

Devamını oku: LPG Depolama Raporu - 1 (18 Nisan 2001)