Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi

Silahlı Kuvvetlerimizin Yeni Misyonu ve Vizyonu (05 Ocak 2013)

SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN

YENİ MİSYONU VE VİZYONU

03 Ocak 2013 günü, Sn Başbakanımızın başkanlığında Savunma Sanayi Komitesi toplandı ve çalışmasını bu alanda önemli konuları içeren bir gündemle beş saat sürdürdü.

Savunma Sanayi İcra Komitesi

Başbakanımızın başkanlığında Genelkurmay Başkanımız ve milli Savunma Bakanımızdan müteşekkil bu Komite, şüphesiz savunma sanayimizin, savunma ihtiyaçlarımızı karşılama imkanı ile Silahlı Kuvvetlerimizin üstlenebileceği yeni görevleri başarması için ihtiyaçların da konuşulduğu bir platform olmuştur.

Ülkemiz tarihi misyonunu yeniden üstlenme devrine girmiştir, diyebiliriz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ?Yurtta Sulh Cihanda Sulh? özdeyişini, ?Cihanda Sulh Yurtta Sulh? şeklinde algılayacak döneme adım atma gayreti içinde olmamız gerektiği kanaatini taşımaktayım.

Bu perspektiften bakıldığında Türk Silahı Kuvvetlerinin görevi yeniden tanımlanmalıdır.

Devamını oku: Silahlı Kuvvetlerimizin Yeni Misyonu ve Vizyonu (05 Ocak 2013)

Darbeci Kadrolaşmaya Geçit Vermeyelim 23 Aralık 2012

TSK DİSİPLİN KANUNUNUN AMACI NEDİR?

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından ve Sayın Başbakanımızın imzasıyla, TBMM'ne ?Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanun Tasarısı? başlığı ile bir tasarı sunulmuştur.

Tasarı TBMM'ne verilmeden önce 26 Kasım 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu'nda da görüşülmüştür.

Oldukça kapsamlı olan Tasarı; 13 bölümden; beşi ?Geçiş Dönemini?, biri ?Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri? ihtiva edecek şekilde altısı geçici olmak üzere toplam 48 maddeden; ?Disiplin Amirlerinin Ceza Yetkilerini? ve ?Disiplin Ceza Puanları?nı gösteren iki cetvelden; ikisi genel, 27'si madde olmak üzere 29 sayfa gerekçeden oluşmaktadır. Tasarının toplamı 54 sayfadır.

Ayrıntıya girmeden özüne bakınca yeni düzenlemede üç husus dikkat çekmektedir. Birincisi; Bu tasarı ile barışta, ?477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun?un uygulamasına son verilmesi ve Disiplin Mahkemeleri yerine ?Disiplin Kurullarının? getirilmesi;

İkincisi; Sicil Yönetmelikleri ile düzenlenmiş olan ?Disiplinsizlik ve ahlaksızlık nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasının? kanun kapsamı içine sokulması;

Üçüncüsü de; mahkemeler ve hakimler devre dışı bırakılarak, Silahlı Kuvvetlerde disiplinin temininin amirlerin ve idari kurulların yetkisine bırakılmasıdır.

Devamını oku: Darbeci Kadrolaşmaya Geçit Vermeyelim 23 Aralık 2012

28 Şubat Askeri Darbesinin Bir Numarası (18 Nisan 2012)

 

28 Şubat Askeri Darbesinin Bir Numarası

1984 Haziran'ında Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği Görevinden, Genelkurmay Başkanlığı Özel Harp Dairesi Karargahına tayin oldum.

Yarbay Rütbesindeydim.

Birkaç ay geçmeden, PKK'nın Eruh ve Şemdinli baskınları yaşandı. Terörle mücadelenin içine girdik. Gecemizi gündüzümüze katarak bu beladan ülkemizi kurtarmanın gayreti içindeydik.

Zannederim 1984 yılının son ayları veya 1985 yılının ilk ayları idi.

Kara Kuvvetleri Karargahında görevli bir devre arkadaşım ziyaretime geldi.

Bana ?Yeni bir ihtilal komitesi kuruluyor. Seni de içinde görmek istiyorlar? dedi.

Devamını oku: 28 Şubat Askeri Darbesinin Bir Numarası (18 Nisan 2012)

Askerlik Süresi (23 Ekim 2010)

ASKERLİK SÜRESİ

Dar ve popülist pencereden bakılarak, askerlik süresi, tek tip askerlik, bedelli askerlik ve profesyonel askerlik meseleleri ülke yararına olarak çözülemez.

Yükümlülerin beklentileri ile savunma ihtiyaçları dengelenmelidir.

Hem ülke savunmasının ideal şekilde yapılması ve hem de askerlik çağına gelmiş gençlerimizin istismarının önlenmesi için meseleye daha geniş açıdan bakmak gerekmektedir.

Devamını oku: Askerlik Süresi (23 Ekim 2010)

Profesyonel Ordu (24 Mayıs 2010)

 

PROFESYONEL ORDU

ASKERLİK KUTSAL BİR VATAN HİZMETİDİR

YÜKÜMLÜLÜK OLDUĞU KADAR, BİR HAKTIR DA!

Ülkemizde zaman zaman, profesyonel askerlik ve bedelli askerlik gündeme gelmektedir.

İç güvenlik görevleri sırasında hayatını kaybeden askerlerimizin sayısının arttığı dönemlerde profesyonel askerlik;

Kaynaktaki yığılmanın arttığı dönemlerde de bedelli askerlik talepleri ve ihtiyaçları konuşulmaktadır.

Askerlik sistemi konuşulurken birinci öncelikli olarak Devletin dış tehditlere karşı güvenliği, ikinci öncelikli olarak da vatandaşların talepleri dikkate alınmalıdır.

Devamını oku: Profesyonel Ordu (24 Mayıs 2010)