Dış Siyasete Yön Verecek Dinî Esaslar

Suriye'de Zafer Ne Zaman? (15 Mart 2013)

SURİYE DİRENİŞİ

3. YILINDA

 

Masum ve mazlum Suriye halkının zalim Beşar Esed iktidarına karşı direnişi 2. yılını doldurdu. Bilanço 70 bin ölü, 170 bin sakat, bir milyonu hudut dışı olmak üzere 4 milyon evini yurdunu terkeden insan!

Beşar Esed rejiminin devrileceği kesin.

Ama neden bu kadar uzadı?

Muhalefetin hem mukavemet safhası hem de zafer sonrası için geçerli ve somut bir planı ve hazırlığı yoktu.

Direnişin liyakatli bir lideri de olamadı.

Başlangıçta, silahsız direniş ile iktidarın düşürülebileceği düşünülüyordu.

Gösteri yapmaktan başka bir eylemi olmayan masum halka karşı hedef gözetmeden ve ölçüsüz silah kullanılmaya başlanınca, silahlanmak ve mukavemeti silahlı olarak devam ettirmek gerektiği anlaşıldı. Bu karar için aylar geçti.

Bir birini denetleyen altı ayrı istihbarat teşkilatının faaliyet gösterdiği çok sıkı bir rejime karşı  girişilecek mücadelenin özel kuralları vardı.

Devamını oku: Suriye'de Zafer Ne Zaman? (15 Mart 2013)

Türkçe Ezan (19 Temmuz 2010)

  

TÜRKÇE EZAN

VE

TÜRKÇE İBADET

MESELESİ 

Türkçe Ezan ve İbadet meselesi gündeme getirilmeye çalışılıyor.

Aslında ses cılız, gerçekleşme imkanı yok. Yani milletin benimsemesi mümkün değil. Bu bakımdan dikkate bile almamak gerekir.

Ama mesele dini olmaktan çok siyasî boyut içerdiği için, dini gereklilikmiş gibi gösterenlerin niyetlerini biraz araştırmak gerekir kanaatindeyim.

Yani, bu insanlar gerçekten, anlayarak, huşû içinde ibadet yapmak istedikleri için mi, ezanın ve ibadetin Arapça değil de Türkçe yapılmasını istiyorlar? Yoksa, kendilerinin ibadetle alakası olmadığı halde, milletin dinine fesat karıştırmak ve büyük Müslüman kitlenin (ümmetin) parçalanmış halinin devam etmesini istediklerinden mi bu meseleyi kurcalıyorlar?

Devamını oku: Türkçe Ezan (19 Temmuz 2010)

Ehli Kitabı Dost Edinmek (14 Aralık 2002)

EHLİ KİTABI DOST EDİNMEK

BAKARA SURESİ : 120 nci AYET :

Dinlerine tâbi olmadıkça, ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. (onlara) de ki '' şüphesiz ki Allah'ın hidayeti ( olan İslâm ) hidayetin ta kendisidir! '' Celâlim hakkı için eğer sana ( vahiyle ) gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, Allah'dan (gelecek azaba karşı ) sana ne bir dost . ne de bir yardımcı vardır.

AÇIKLAMA : ( Dini meselelerde hoşgörü ve benzemeye çalışmakla medenîlere yanaşmayın! Çünkü aramızdaki dere pek derindir. O dereyi doldurup kavuşma hattını temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya sapıklığa düşer boğulursunuz. -Mesnevî-i Nûriye,habbe 111)

Devamını oku: Ehli Kitabı Dost Edinmek (14 Aralık 2002)

Savaşanlara Allah'ın Yardımı (20 Nisan 2002)

SAVAŞANLARA  ALLAH (CC)'IN YARDIMI

Âl-i İmrân Sûresi, Ayet-13 :
(Bedir'de) Karşılaşan iki fırkada, sizin için bir ibret vardır. Bir fırka ALLAH yolunda çarpışıyordu, diğeri kâfirdi. Onlar, öbürlerini (Müslümanları) göz baka baka kendilerinin iki misli görüyorlardı (Müslümanlar 313 kişi, kâfirler 1000 kadardı). Allah dilediğini yardımı ile te'yid eder. Şüphesiz bunda anlayış sahiplerine kesin bir ibret vardır.

Devamını oku: Savaşanlara Allah'ın Yardımı (20 Nisan 2002)