Karargah Etüdü Tanımı ve Formatı (16 Nisan 2006)

KARARGAH  ETÜDÜ

Karargahın tanımı: Bir müessesedeki amir veya bir iş ve şirketteki patronlara, müessese, kurum ve şirketlerin sevk ve idare edilmesinde yardımcı olan bir toplumdur. Günümüzde danışmanlık hizmeti veren oluşumlar yaygındır. Bunlara da karargah gözü ile bakılabilir. 

A. AMAÇ:

Karargah etüdü, karargaha mensup bir veya birden fazla kişi tarafından, belirli bir mesele veya meseleye ait incelemedir.

Karargah etüdü; bir meselenin, ilgilisi tarafından, mantık yoluyla zihinsel olarak incelenerek sonuca ulaşılmasını sağlayan bir format ve inceleme sıra ve faaliyetidir.

 

Durum muhakemesinde olduğu gibi karargah etüdünün amacı da, bir meselenin en etkili bir şekilde çözümü için gerekli olan bilgileri toplamak ve incelemektir.

Sonuçlar, ilgili makamın karara varmasına yardımcı olmak için, ya brifing gibi sözlü veya rapor gibi yazılı olarak verilebilir.  

 

B. KARARGAH ETÜDÜ FORMATI:

Etüdü Hazırlayan Birim:

                                                                                      Hazırlandığı Yer:

                                                                                     Tarih ve Zaman:   

Dosya No:

Özü :

 

1. MESELE:

Etüt edilen meselenin ne olduğu, kısa ve özlü bir şekilde bu maddede yazılır. yazılır.

 

2. FARAZİYELER:

Meselenin mantıklı bir şekilde tartışılması için gerekli faraziyeler sıralanır.

Faraziyeler, gerek bilgilerin mevcut olmadığı durumlarda etüt için bir esas teşkil etmek ve gerekse meseleyi genişletmek veya sınırlamak için kullanılır. Faraziyeler gelecek zaman kullanılarak veya şart bildiren cümlelerle yazılır. Etüde esas teşkil edecek bir faraziye yoksa bu madde hiç yazılmaz.

 

3. MESELEYE TESİR EDEN HUSUSLAR :

Bu madde mesele ve mesele üzerine tesir eden gerçekleri ihtiva eder.

Bazı hususlar araştırma esnasında ortaya çıkabilir, bazıları ise verilen direktifte mevcut olabilir.

Gerçekler mantıklı bir sıra dahilinde ve açıklama yapılmadan yazılmalıdır. Bu madde durum muhakemesinin ikinci maddesi gibidir. Bu maddede,

  • Meselenin evveliyatı,
  • Meseleye Direkt etki yapan hukukî mevzuat,
  • Üst makamların direktif ve tahditleri,

Gibi hususlar yer almalıdır.

Şayet elde faktörler yoksa , mesele faraziyelere istinat ettirilir.

 

 

4. İNCELEME:

Bu madde, meselenin muhtemel hal tarzlarının, fayda ve mahzurları dahil olmak üzere, bütün ilgili faktörlerin ayrıntılı incelenmesini ihtiva eder. İnceleme üçüncü madde, meseleye tesir eden hususlar dikkate alınarak oradaki sıra ile yapılmalıdır.

Bu maddede etüdü yapan ilgili kişi, araştırma esnasında elde edilen bilgilerin objektif tahlilini açık ve özlü bir şekilde ortaya koyar.

Uzun ve karmaşık nitelikteki bir karargah etüdünde bu madde yalnızca bir özet olabilir ve ayrıntılar eklerde yer alabilir.

 

5. SONUÇ:

Bu madde bütün ilgili faktörlerin, meselenin, muhtemel hal tarzlarının ve bu hal tarzlarına tesir eden faktörlerin tahlilinden çıkarılan SONUÇLAR yazılır. Sonuçlar daha önceki maddelerin mantıklı bir devamı olmalı, bu maddede yeni bilgiler ortaya konmamalıdır.

Meselenin incelenmesindeki hal tarzlarından en uygun görülen hal tarzı, nedenleri ile birlikte ifade edilmelidir.

 

6. TEKLİFLER:

Bu madde, sonuçların uygulanması için yapılması gerekenleri ifade eden bir veya birkaç teklifi ihtiva eder. Teklifler sonuçlara uygun olarak tasvip veya redde imkân verecek şekilde, tam ve özlü olarak ifade edilmelidir.

                                                                                                             İMZA

(Hazırlayan)

EKLER:

İştirak Edenler/İştirak Etmeyenler

İştirak Etmeyenlerin Fikirleri

 

İLAVE EDİLEN EKLER:

                                                                                                        İMZA

(Onay Makamı)

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn