İç Siyaset

ASDER Yeni Anayasa için Önerilerini TBMM 'ne Gönderdi (30 Aralık 2011)


YENİ ANAYASAMIZ HAYIRLI OLSUN

YENİ ANAYASA FİHRİSTİ

 1. GİRİŞ

 2. NEDEN YENİ BİR ANAYASA

  1. DARBELERİN ANAYASAL DAYANAKLARI

  2. 12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN YASAL DAYANAĞI

  3. 28 ŞUBAT 1997 POST MODERN MİLLİ MGK DARBESİNİN ANAYASAL DAYANAĞI

  4. 27 NİSAN 2007 İNTERNET BİLDİRİSİNİN ANAYASAL DAYANAĞI

  5. ANAYASAL DAYANAKLA , TASFİYE KURULU HALİNE GETİRİLEN YAŞ

  6. YÖK DARBELERİ VE ANAYASAL DAYANAĞI

  7. YARGI DARBELERİ VE ANAYASAL DAYANAKALARI

   • 03 MAYIS 2007 YARGI DARBESİ

   • 05 HAZİRAN 2008 YARGI DARBESİ

   • 30 TEMMUZ 2008 YARGI DARBESİ

  8. DARBELERE DAYANAK OLAN İSTİKRARSIZ DÖNEMLER

 3. NASIL BİR ANAYASA

  1. ANAYASADA RESMİ İDEOLOJİ OLMAMALIDIR

  2. DEĞİŞMEZ MADDELER BULUNMAMALIDIR

  3. LAİKLİK İLKESİ ANAYASADA BULUNMAMALIDIR

  4. RESMİ DİL TÜRKÇE OLMALI, ANA DİLDE EĞİTİM İMKANI SAĞLANMALIDIR

  5. TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLANMAMALIDIR

  6. İDAM CEZASI KONULMALIDIR

  7. VATANDAŞIN ANAYASAL SIFATI OLMAMALIDIR

  8. BAŞKANLIK SİSTEMİ OLMALIDIR

  9. YÖNETİM ŞEKLİ, BÖLGELİ ÜNİTER DEVLET VE İDARİ ÖZERKLİK İLKELERİNE GÖRE DÜZENLENMELİDİR

  10. MİLLİ İRADENİN BÜTÜN DEVLET KURUMLARI ÜZERİNDE OTORİTE KURMASI SAĞLANMALIDIR

  11. SİVİL DİKTATÖRLÜĞÜN YOLU KAPATILMALIDIR

  12. SİYASETİN ÜZERİNDE YARGI VESAYETİ OLMAMALIDIR

  13. YÖK KALMALI, ÜNİVERSİTELERDE BİLİMSEL ÖZERKLİK SAĞLANMALIDIR

  14. ASKER SİYASETİN ÜZERİNDE VESAYET KURAMAMALIDIR

   • MİLLİ GÜVENLİK KURULU KALDIRILMALIDIR

   • GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MSB 'LIĞINA BAĞLANMALI VE TSK YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR

   • TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN VAZİFESİ YENİDEN İFADE EDİLMELİDİR

   • İÇ GÜVENLİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA, DIŞA KARŞI SAVUNMA DA MSB 'LIĞINA VERİLMELİDİR

   • JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ GNKUR. İLE ORGANİK BAĞI KOPARILMALIDIR

   • MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİNDEN (MGSB) İÇ TEHDİT DEĞERLENDİRMELERİ KALDIRILMALIDIR

   • YAŞ 'IN YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİ VE BÜTÜN KARARLARI YARGIYA AÇIK OLMALIDIR

   • ASKERİ YÜKSEK YARGI KALDIRILMALI, ASKERİ HAKİMLER ÜNİFORMASIZ OLMALIDIR

YENİ ANAYASAMIZ HAYIRLI OLSUN

1. GİRİŞ
TBMM tarihi bir görev üslenmiştir. Daha doğrusu son genel seçimlerde Milletimiz bu görevi TBMM 'ne vermiştir. Meclis de Milletimizin her kesiminin katılımına imkan veren bir çalışma başlatmıştır. Yeni Anayasanın hazırlanmasında, tercih edilen bu yöntemi, herkesin eteğindeki taşı dökmesine imkan veren, önemli bir özellik olarak algılıyoruz. Çünkü, yaşanan hukuksuzluklardan bizzat zarar görenlerin söyleyecekleri önemli şeyler vardır.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) de son darbe döneminin mağdurları ve siyasi irade üzerinde kurulmuş olan vesayetin mimarı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapmış eski mensupları olarak, hem Silahlı Kuvvetlerin görev ve yetkileri, hem de sistemin geneli hakkında söyleyecekleri önemli tespitleri bulunmaktadır.

Devamını oku: ASDER Yeni Anayasa için Önerilerini TBMM 'ne Gönderdi (30 Aralık 2011)

12 Eylül gölgesinde Yeni Anayasa Çalışmaları Panel Tebliği (17 Kasım 2011)

ARADA BİR ESKİYE BAKMAKTA YARAR VARDIR!

Gündemi geldikçe eski yazı ve yorumlarımızı tekrar siz değerli okuyucalarımın dikkatine sunmak istiyorum.

Milletin Seçtiklerinin ve Milletin eseri olacak yeni bir ANAYASA için TBMM'de ve Ülke sathında yoğun çalışma yapılırken 2008 yılında yaptığımız Darbeleri önlemek ve vesayet sistemine son vermek için yapılması gerekenlere yer verdiğimiz anayasa çalışmamızı tekrar sizlerin değerlendirmelerinize sunmak istiyorum.

Şahsen, ASDER olarak ve ASSAM olarak yeni söyleyeceklerimiz vardır. Devletin şekli, temel hak ve özgürlülerin teminat altına alınması, hukukun üstünlüğü, hak ve adaletin tesisi hususlarında yeni Anayasada bulunması gerekenleri ilave ederek, görüşlerimizi yeniden ifade etmek istiyoruz. O zamana kadar bu çalışmamızın tekrar dikkate sunulmasının uygun olduğunu düşündüm.

Belki biraz uzun ama bu günkü anayasa arayışlarına ışık tutacak bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim.

Devamını oku: 12 Eylül gölgesinde Yeni Anayasa Çalışmaları Panel Tebliği (17 Kasım 2011)

YAŞ VE AYİM'E alternatif, MGK ve Sivil İdare Mahkemesi olabilir (23 Kasım 2010)

   

YAŞ MAĞDURLARI

YAŞ'IN VE AYİM 'İN İNSAFINA BIRAKILABİLİR Mİ? 

12 Eylül 1980 ihtilali ile birlikte;

 • Anayasanın yürürlüğe girişine kadar 2324 Sayılı Kamu Düzenini koruma Kanunu ile;

 • Anayasanın kabulü ile birlikte geçici 15. maddenin koruması altında;

 • TSK Personel Kanununda disiplinsizlik nedeniyle re'sen emeklilik işlemi yetkisini YAŞ'a veren değişikliğin yapıldığı 1983 tarihinden itibaren de Anayasanın 125. maddesinin şemsiyesinde;

Yüksek Askeri Şura ideolojik tasfiye mekanizması olarak görev yapmıştır.

Bu mekanizma, 1983 öncesinde 1020; sonrasında da yoğunluk 28 Şubat 1997 döneminde olmak üzere 1637 subay ve astsubayı savunma hakkı vermeden, yargılamadan ve yargıya baş vurma imkanı da ellerinden alınarak mağdur etmiştir. 

Devamını oku: YAŞ VE AYİM'E alternatif, MGK ve Sivil İdare Mahkemesi olabilir (23 Kasım 2010)

Mağdurlar Siyasî İradeyi Bekliyor (04 Kasım 2010)

 

 

MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİNİ

SAĞLAYACAK SİYASÎ İRADE VAR MI?

KAMUDA İDEOLOJİK KADROLAŞMANIN MEKANİZMALARI;

1982 Anayasasının:

 • 125. Maddesi ile; Yüksek Askerî Şura (YAŞ) Kararları,

 • 159. Maddesi ile; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kararları

 • Geçici 15. Madde ile; (Geçici 15. maddeden önce de Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından çıkarılan 2324 Sayılı Kamu Düzeni Hakkında Kanunla) 12 Eylül 1980 tarihinden, Başkanlık Divanının oluşturulduğu 04 Aralık 1983 tarihine kadar, Yasama yetkisini kullanan MGK'nin, Yürütme yetkisi kullanan hükümetlerin ve Danışma Meclisinin Kararları,

 • 129. Maddesi ile; Memurlar ve Kamu Görevlileri ile Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına verilen UYARMA ve KINAMA cezaları,

Yargı denetimi dışında tutulmuştur.

Anayasa hükmü ile yargı denetimi dışına çıkarılan idarî işlemlerle, TSK ve yargı başta olmak üzere, Kamuda görevli bütün personel baskı altına alınmış; Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinde iç tehdit olarak belirtilmeyen eğilimler resmi ideoloji olarak benimsenerek; bu ideoloji sahiplerince, aynı belgede iç tehdit olarak belirlenen eğilimler, Kamu hizmetlerinden ve Devlet memurluğundan hukuk dışı işlemlerle tasfiye edilmiştir.

Böylece, Devlet Bürokrasisinde Milletin manevi değerlerini tehdit olarak algılayan bir azgın kadrolaşma oluşturulmuştur.

Devamını oku: Mağdurlar Siyasî İradeyi Bekliyor (04 Kasım 2010)

Milli İradenin Hakimiyeti için, EVET (11 Eylül 2010)

 

12 EYLÜL REFERANDUMUNDA

EVET

DEMEK LAZIM

Asker ve yargı vesayetine son vermek için,

Milli İradenin hakimiyeti için,

Devlette çok başlılığı önlemek için,

Hukukun üstünlüğünü tesis ve hukuk devletini güçlendirmek için,

Temel hak ve özgürlükleri genişletmek için,

İnsana hizmeti, devletin gayesi yapmak için,

Devlet eliyle etnik ve dini ayırımcılığa son vermek için,

Çoğulcu ve parlamenter demokrasinin gelişimi için,

Devlette adalet için,

EVET demek gerekir. 

12 Eylül referandumu siyasi rekabete feda edilmemelidir. Mesele siyasi tercih meselesi değil, bir sistem meselesidir.

İktidara gelmekten ümidini kesmeyen, varlıkları için askerî ve yargı vesayetinden destek beklemeyen siyasi partilerin de bu oylamada EVET demesi gerekir.

Referandumdan evet çıkacağına ve 13 Eylül 2010 tarihinin Milli İradenin tecelligahı olan TBMM İradesinin Devletin bütün kurumlarına hakim olacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum.

08 Kasım 2008 tarihinde yapılan bir panelde sunduğum bildiride ?neden evet demek gerektiğinin? gerekçelerini içerdiği için, okuyucularımın dikkatına, bu yazının altında tekrar sunuyorum.

Referandumun, Milletimize hayırlı olmasını dilerim. 11 Eylül 2010

Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

http://www.adnantanriverdi.com/index.php/siyaset-konulari/ic-siyaset/tbmm/196-12-eylul-golgesinde-yeni-anayasa-arayislari-08-kasim-2008.html